În ce relație se află două cuvinte? Un cuvânt nu poate fi în relație cu el însuși. Un cuvânt nu spune nimic prin sine. Are multe sensuri, dar acestea nu duc nicăieri.

Două ce? Ce fel de, câte cuvinte? Două cuvinte. În ce relație se află oricare două cuvinte? Cum se apropie și cum se resping ele? Ca doi magneți, fiecare cuvânt își are cei doi poli ai săi, cele două contrarii ale sale. Nu prin negație se obține contrariul a ceea ce se află într-un cuvânt, fiindcă negația doar inversează contrariile, dar nu le separă, nu desface cuvântul în două cuvinte. Cuvintele nu se divid pentru a forma alte cuvinte, ci se dezvoltă prin adăugiri de prefixe și sufixe. Așa se nasc alte cuvinte în aceeași familie.

Într-o relație dintre două cuvinte se activează relații între cele două contrarii ale celor două cuvinte. Și, firește, o sinteză a fiecărei perechi de relație. În total, 12 relații care formează un tot, o poveste, un sens final și definitiv al perechii de cuvinte.

Contrariul lui doi nu este nici 1, nici 0, nici -2. Acestea sunt de sine stătăroare, își au fiecare contrariul lor. Contrariul lui număr, al unei cantități, este un aspect calitativ al cantității. Așa cum o calitate are un aspect cantitativ, acesta fiind contrariul în sine al calității.

Contrariul cuvântului nu este tăcerea sau negația lui. Acestea sunt și ele de sine stătăroare, își au fiecare contrariul lor. Contrariul unui cuvânt, al cogniției, este un aspect afectiv al cogniției. Așa cum un afect are un aspect cognitiv, acesta fiind contrariul în sine al afectului.

Cele două perechi de contrarii, cantitativ-calitativ și congnitiv-afectiv formează împreună cele 12 relații care se compun în relația dintre două cuvinte.