Cele două jumătăți ale vieții dau vina una pe alta. Aruncă vina, se învinovățesc, se fac vinovate, se condamnă una pe alta.

Își întorc fața una de la alta, fiecare cu obrazul său, dreapta și stânga, bărbatul și femeia, lacrima și ochiul, inima și sângele, creierul și prea dura lui materie.

Dreapta acuză stângii stângăcia, ochiul acuză lacrimii disoluția, inima acuză sângelui iuțimea, creierul acuză materiei misterul, femeia dă vina pe bărbat și el ia toată vina asupra lui ca să nu își recunoască vina.

Stânga acuză dreptei aroganța, lacrima acuză ochiului orbirea, sângele acuză inimii tumultul, materia acuză creierului curiozitatea, bărbatul acuză femeia de sine.

Cele două jumătăți ale vieți își sunt una alteia oglindă a răutății.